Skip to main content

Δράσεις για Smart Cities

Πολιτισμός - Περιβάλλον - Ενέργεια

9. Έξυπνα συστήματα ενεργειακής διαχείρισης δημοτικών και σχολικών κτιρίων

Η πλατφόρμα που έχει αναπτύξει η Πρίσμα Ηλεκτρονικά αφορά την προμήθεια ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης κατανάλωσης ενέργειας σε δημόσιες υποδομές και κτίρια. Αποτελείται από δίκτυο μετρητών που έχει τη δυνατότητα συλλογής ενεργειακών δεδομένων, με σκοπό την επεξεργασία τους και την εξαγωγή διαγραμμάτων και αναφορών για τις καταναλώσεις που καταγράφονται. Ακολουθώντας τις αρχιτεκτονικές και τη φιλοσοφία ΙοΤ, το σύστημα μπορεί να δεχθεί πληροφορίες  από πληθώρα διαφορετικών  μετρητών, ανομοιογενών εφαρμογών.

Το σύστημα επεξεργασίας έχει επίσης τη δυνατότητα αναφορών προειδοποιήσεων (Alerts) για συγκεκριμένες παραμέτρους του συστήματος των μετρητών και εφόσον ορισθούν από τον διαχειριστή του λογισμικού. Επίσης ενσωματώνει μια ολιστική προσέγγιση για την διαχείριση των ενεργειακών δεδομένων και των επιπρόσθετων πληροφοριών που θα συλλέγονται, επεξεργάζονται και θα αναλύονται από το πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης ενέργειας. 

Η πλατφόρμα μπορεί να ενσωματώνει στα πλαίσια της ανοικτής της αρχιτεκτονικής μια σειρά από διαφορετικές πύλες δικτύων, ενεργειακών αισθητήρων (σε επίπεδο πίνακα καθώς και σε επιλεγμένα σημεία / πρίζες.)

Χαρακτηριστικά:

Φιλικό περιβάλλον χρήσης
Απομακρυσμένη εποπτεία καταναλώσεων κτιρίου με ιστορικά δεδομένα
Απομακρυσμένος έλεγχος αυτοματισμών κτιρίου
Χρονοπρογραμματισμός ενεργειών
Εμφάνιση ειδοποιήσεων σε περιπτώσεις βλαβών

11.Έξυπνος Οδηγός Πόλης / Δήμου με καταγραφή τοπικών επιχειρήσεων και ανάδειξη προσφορών

Η Πρίσμα Ηλεκτρονικά έχει αναπτύξει μία πλατφόρμα που συνθέτει και παράγει οπτικοακουστικό ψηφιακό περιεχόμενο προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις του χρήστη. Μέσω τις πλατφόρμας οι επισκέπτες των πόλεων έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν μια προσωποποιημένη και εμπλουτισμένη εμπειρία ξενάγησης.
Η πλατφόρμα είναι ένα σημείο κεντρικής πληροφόρησης και επικοινωνίας των τοπικών επιχειρήσεων με τον Δήμο όπου καταγράφεται η εικόνα των επιχειρήσεων στις υπηρεσίες του Δήμου, την ίδια στιγμή που οι επιχειρήσεις παρουσιάζουν είτε συνοπτικά είτε αναλυτικά τα προϊόντα τους και τις υπηρεσίες του με περιοδική επικαιροποίηση. Η πλατφόρμα διαθέτει μηχανισμούς μέτρησης της χρήσης της παρεχόμενης πληροφορίας με δυνατότητες ανάλυσης και επεξεργασίας των δεδομένων στα όρια πάντα του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων.

Λειτουργικότητες:

Δυνατότητα διαχείρισης προσφορών προϊόντων και υπηρεσιών
Υποστήριξη ανάλυσης και επεξεργασίας δεδομένων
Υποστήριξη δημιουργίας διαγραμμάτων και αναφορών
Ημερολόγιο Εκδηλώσεων για την πληροφόρηση των χρηστών σχετικά με τις τρέχουσες και μελλοντικές εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου
Σύστημα Καταχώρησης θέσεων εργασίας τοπικών επιχειρήσεων
Mobile Εφαρμογή Χρηστών, Web App

21. Εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων μέτρησης ποιότητας αέρα στην επικράτεια του δήμου

Η Πρίσμα Ηλεκτρονικά έχει αναπτύξει μία ενιαία πλατφόρμα για τη στοχευμένη ενημέρωση σχετικά με τα τρέχοντα και προβλεπόμενα επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην επικράτεια ενός Δήμου. Συγκεκριμένα, το σύστημα παρέχει υπηρεσίες παρακολούθησης και πρόβλεψης της ποιότητας του αέρα σε μια αυτοματοποιημένη πλατφόρμα για την παροχή δεδομένων ποιότητας της ατμόσφαιρας σε υψηλή χωρική και χρονική ανάλυση ρύπανσης με τη συνεργατική συμβολή των πολιτών.

Μέσω των υπηρεσιών του συστήματος οι χρήστες θα έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν προσωπικές ενημερώσεις για τα επίπεδα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στα οποία εκτίθενται καθημερινά. Η προτεινόμενη λύση περιλαμβάνει την εγκατάσταση δικτύου έξυπνων αυτόνομων αισθητήρων μέτρησης ποιότητας αέρα, μικροσωματιδίων και τοπικών μετεωρολογικών δεδομένων σε κεντρικούς κόμβους της πόλης και σε σημεία αυξανόμενης ρύπανσης που θα επιλεγούν με κριτήρια τα ιστορικά δεδομένα ρύπανσης, κίνησης και καιρού από δημόσιες πηγές.

Τα δεδομένα θα συλλέγονται σε πραγματικό χρόνο ώστε να εξάγονται αυτόματα οι δείκτες ποιότητας αέρα με γεωχωρική σήμανση για όλο το Δήμο με βάση τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας αέρα AQI.

Χαρακτηριστικά Συστήματος:

Αισθητήρες μέτρησης
(Μονοξείδιο του άνθρακα (CO), Οξείδια του αζώτου (ΝΟ,NO2), Όζον (O3) κλπ)
Χωροταξική αποτύπωση αισθητήρων
Δυνατότητα ανάλυσης δεδομένων μεγάλου όγκου
Δυνατότητα ειδοποίησης σε τιμές εκτός ορίων
Δυνατότητα εξαγωγής διαγραμμάτων και αναφορών

28. Ψηφιοποίηση τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς (η κατοχή και νομή των οποίων ανήκει στον δήμο)

Η Πρίσμα Ηλεκτρονικά έχει αναπτύξει ένα σύστημα διαχείρισης γνώσης που συνθέτει και παράγει οπτικοακουστικό ψηφιακό περιεχόμενο προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις του χρήστη.
Με το σύστημα οι επισκέπτες - στα μουσεία, στις πόλεις, στα θεματικά πάρκα, ή σε άλλες εγκαταστάσεις - έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν μια προσωποποιημένη και εμπλουτισμένη εμπειρία ξενάγησης.
Η παρουσίαση της πληροφορίας πραγματοποιείται με όλες τις σύγχρονες τεχνολογίες όπως: Επαυξημένη πραγματικότητα (Augmented Reality), Τρισδιάστατες αναπαραστάσεις (3D – Animation) και 360ο ξεναγήσεις.

Οι οργανισμοί έχουν την δυνατότητα να αξιοποιήσουν τα προσωποποιημένα δεδομένα από τις προτιμήσεις των χρηστών για να βελτιώσουν την συνολική υπηρεσία και κατ' επέκταση τη συνολική εμπειρία των επισκεπτών τους.

Στόχος του συστήματος είναι η ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος του Δήμου προκειμένου να προβάλει την πολιτιστική κληρονομιά με τη χρήση νέων τεχνολογιών. Η χρήση των νέων τεχνολογιών, έξυπνων εφαρμογών και καινοτόμου εξοπλισμού αποτελεί την κινητήρια δύναμη για την υλοποίηση του έργου, η οποία θα προβάλει το πολιτιστικό απόθεμα του Δήμου, θα διαδώσει αποτελεσματικά την ιστορία και τον πολιτισμό της περιοχής και ταυτόχρονα θα καταστήσει την περιοχή πόλο έλξης τουρισμού.

Σκοπός είναι η ανάδειξη και η προβολή των ιστορικών και πολιτιστικών σημείων ενδιαφέροντος του Δήμου μέσα από καινοτόμες και λειτουργικές ψηφιακές εφαρμογές και εξοπλισμό, η ψηφιακή και η εικονική δυνατότητα επίσκεψης σε ψηφιακές διαδρομές στην ιστορία, σε μουσεία και μνημεία, σε αρχαιολογικούς και πολιτιστικούς χώρους αρμοδιότητας του Δήμου.

34. Ολοκληρωμένη υποδομή προστασίας από κυβερνοεπιθέσεις (Network Firewall, Endpoint security, κλπ) και παροχή συστήματος τηλε-εργασίας.

Η Πρίσμα Ηλεκτρονικά έχοντας 30 και πλέον χρόνια εμπειρίας σε σύνθετα υπολογιστικά συστήματα παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας από κυβερνοεπιθέσεις. Σε συνεργασία με τους μεγαλύτερους διεθνής οίκους πληροφορικής όπως: Microsoft, ESET, Fortinet, Dell κ.α. είναι σε θέση να παράσχει αποτελεσματική προστασία του φορέα τόσο στα πλαίσια της συγκεκριμένης χρηματοδοτικής δράσης είτε ευρύτερα. Η προστασία αφορά το σύνολο ψηφιακής δραστηριότητας ήτοι:
Το δίκτυο του φορέα
Τους διακομιστές του φορέα
Τις εφαρμογές του φορέα και ιδιαίτερα τις διαδικτυακές εφαρμογές αυτού με δημόσια πρόσβαση
Τις τελικές συσκευές (endpoints) των χρηστών

Επίσης παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων τηλε-εργασίας, με δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης / εργασίας σε εξουσιοδοτημένους υπάλληλους, μέσω εταιρικών ή προσωπικών υπολογιστών, μόνο στις εφαρμογές και τα δεδομένα που επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση και μόνο έπειτα από την επιτυχημένη πιστοποίηση αυτών, ως εξουσιοδοτημένων χρηστών του συστήματος.

Παρεχόμενες Υπηρεσίες:

Υπoστήριξη πρόσβασης VPN δικτύου
Παροχή Endpoint Protection
Προστασία εισερχομένης και εξερχόμενης κίνησης στο διαδίκτυο
Συστήματα κεντρικής διαχείρισης χρηστών
Πιστοποίηση χρηστών με κωδικούς (passwords) του οργανισμού και σύμφωνα με την πολιτική κωδικών (password policy) αυτού
Πρόσβαση σε συγκεκριμένα και προκαθορισμένα τμήματα των εφαρμογών του Δήμου, με βάση την αρμοδιότητα κάθε υπαλλήλου
Δυνατότητα πρόσβασης σε συγκεκριμένες ώρες

35. Κεντρική ενιαία πλατφόρμα διαχείρισης και συλλογής δεδομένων δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού των ΟΤΑ.

Η Πρίσμα Ηλεκτρονικά έχει αναπτύξει ολοκληρωμένη πλατφόρμα διαχείρισης και συλλογής δεδομένων, για όλα τα δεδομένα της σύγχρονης πόλης. Η συλλογή και η ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιείται με σκοπό την εξαγωγή γνώσης για τη συνδυασμένη λήψη αποφάσεων, βασισμένη στους δείκτες διακυβέρνησης.

Η πλατφόρμα έχει την δυνατότητα να συλλέγει δεδομένα και να διαχειρίζεται λειτουργίες από επιμέρους «έξυπνες» εφαρμογές και να παρέχει υπηρεσίες προς τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τα στελέχη του δήμου.

Στην Κεντρική ενιαία πλατφόρμα διαχείρισης και συλλογής δεδομένων ευφυών πόλεων, μπορούν να διασυνδεθούν όλες οι «έξυπνες» εφαρμογές του Δήμου, υφιστάμενες, στα πλαίσια του συγκεκριμένου έργου αλλά και μελλοντικές, με σκοπό την παρακολούθηση και τη λειτουργία όλων των «έξυπνων» εφαρμογών, μέσα από ένα ενιαίο και ολοκληρωμένο περιβάλλον. Η πρόσβαση στην κεντρική ενιαία πλατφόρμα διαχείρισης, επιτυγχάνεται µε ασφάλεια µέσω ενός απλού browser χωρίς να απαιτείται η εγκατάσταση ειδικού λογισμικού.

Με τον τρόπο αυτό παρέχεται δυνατότητα πρόσβασης από παντού, σταθερότητα στην απόδοση, συνεχής διαθεσιμότητα αλλά και πλήρης έλεγχος εύρυθμης λειτουργίας του συστήματος.

Χαρακτηριστικά Πλατφόρμας:

Ενιαίο Dashboard και κεντρικοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης ετερογενών συστημάτων
Δεδομένα IoT και διασύνδεση ή ενσωμάτωση με εναλλακτικά πρωτόκολλα μετάδοσης δεδομένων
Ενσωματωμένες λειτουργίες Analytics και Reporting
Η προσφερόμενη πλατφόρμα προσφέρει δυνατότητες επιπλέον αναβάθμισης και προσθήκης νέων εφαρμογών με εύκολο τρόπο
Η πλατφόρμα περιλαμβάνει ενιαίο περιβάλλον διαχείρισης των συσκευών ανεξάρτητα από κατασκευαστή
Δυνατότητα Προβολής των πλέον χρήσιμων, για τον δημότη, πληροφοριών, όλων των έργων του Ψηφιακού Μετασχηματισμού, μέσω ενός ενιαίου πληροφοριακού περιβάλλοντος (web & mobile app)