Skip to main content

Laros

Το LAROS είναι μια καινοτόμα πλατφόρμα που επιτρέπει την εξ’ αποστάσεως παρακολούθηση, καταγραφή και ανάλυση κρίσιμων παραμέτρων για την λειτουργία ενός σκάφους.Το σύστημα LAROS είναι ένα πολυδύναμο εργαλείο που παρέχει διάγνωση, πρόγνωση και έγκαιρη προειδοποίηση συλλέγοντας και μεταδίδοντας δεδομένα στο κέντρο ελέγχου σε οποιοδήποτε σημείο του κόσμου σε πραγματικό χρόνο. Με αυτό τον τρόπο αφενός αυξάνονται οι επιδόσεις του εκάστοτε σκάφους, αφετέρου δε βελτιώνεται σημαντικά η ασφάλεια και η απόδοση λειτουργίας του.Πολλές διεθνείς εταιρίες από τον χώρο της ποντοπόρου ναυτιλίας έχουν υιοθετήσει το LAROS αναζητώντας καλύτερα επίπεδα λειτουργίας, περιβαλλοντικής προστασίας και ταυτόχρονα δυναμικής-προληπτικής συντήρησης και συντονισμού ανάμεσα στα πληρώματα και την διοίκηση.Περισσότερες πληροφοριες στο www.laros.gr

Xenagos - Prismasense - Laros - Εξειδικευμένη Παραγωγή

Συνέχεια ανάγνωσης

Prismasense

Το PrismaSense αποτελεί ένα «έξυπνο» δίκτυο ασύρματων αισθητήρων που επιτρέπει την παρακολούθηση εγκαταστάσεων κάτω από διάφορες συνθήκες όπου η ενσύρματη υποδομή δεν είναι εφικτή και η κατανάλωση ενέργειας θεωρείται κρίσιμη.Η τεχνολογία PrismaSense έχει υιοθετηθεί και εφαρμόζεται επιτυχώς σε πολλούς και διαφορετικούς τομείς όπως ο βιομηχανικός, ο αγροτικός, ο τομέας των κατασκευών, ο ιατρικός, οι δημόσιες υπηρεσίες και οι μεταφορές.Ενδεικτικά αναφέρονται οι εγκαταστάσεις του συστήματος PrismaSense σε Υδροηλεκτρικά φράγματα, σε απομακρυσμένες στρατιωτικές εγκαταστάσεις για την παρακολούθηση της κατάστασης τροφίμων και λοιπών αναλώσιμων, καθώς και την παρακολούθηση δασών και αμπελώνων.Σημαντική επίσης εμπειρία έχει αποκτηθεί στον Ναυτιλιακό χώρο με την εξέλιξη του συστήματος LAROS για τα ποντοπόρα πλοία.

Xenagos - Prismasense - Laros - Εξειδικευμένη Παραγωγή

Συνέχεια ανάγνωσης

Xenagos

To Xenagos είναι ένα σύστημα knowledge-management που συνθέτει και παράγει οπτικοακουστικό ψηφιακό περιεχόμενο προσαρμοσμένο στο profile και τις εμπειρίες του χρήστη, με τον πλέον σύγχρονο τρόπο. Με το σύστημα Xenagos οι επισκέπτες στα μουσεία, στις γκαλερί, στα θεματικά πάρκα, στις πόλεις ή σε άλλες εγκαταστάσεις έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν μια προσωποποιημένη και εμπλουτισμένη εμπειρία ξενάγησης.Από την άλλη πλευρά οι οργανισμοί έχουν την δυνατότητα να αξιοποιήσουν τα προσωποποιημένα δεδομένα από τις προτιμήσεις των χρηστών για να βελτιώσουν την συνολική υπηρεσία και κατ’ επέκταση τη συνολική εμπειρία των επισκεπτών στις εγκαταστάσεις τους.Ο Xenagos προσφέρει ήδη συναρπαστική ξενάγηση στο ερευνητικό κέντρο CERN στη Γενεύη, καθώς και σε 30 ακόμη εγκαταστάσεις στην Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο όπως στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στο Μουσείο Μπενάκη, στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Λέσβου, στις εγκαταστάσεις της Parmathen, στο Cisco Connect Athens 2013 exhibition κ.α.Περισσότερες πληροφοριες για το Xenagos στο www.e-xenagos.gr

Xenagos - Prismasense - Laros - Εξειδικευμένη Παραγωγή

Συνέχεια ανάγνωσης

Διάστημα - ESA

Διάστημα - ESA

 • ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ & ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΩΝ

  PROJECT: SOLAR ORBITER

  MISCELLANEOUS EGSE - HARNESSING
  Η Πρίσμα Ηλεκτρονικά, ως υπεργολάβος της AIRBUS DS (UK), είναι υπεύθυνη για την κατασκευή απαιτητικών καλωδιώσεων και breakout boxes. Τα παραδοθέντα θα χρησιμοποιηθούν ως “EGSE” στις εγκαταστάσεις της AIRBUS DS (UK) για διάφορες δοκιμές της αποστολής του Solar Orbiter.
  solar orbiter 

  EMC ENGINEERING SUPPORT
  Στα πλαίσια της αποστολής του Solar Orbiter, η Πρίσμα Ηλεκτρονικά έχει αναλάβει ένα συμβόλαιο με την AIRBUS DS (UK) παροχής τεχνικής υποστήριξης για EMC.

  PROJECT: SOFIA

  Μετρητής/Ελεγκτής του υψόμετρου των GMEs δορυφόρων, που επιτηρεί θέματα περιβάλλοντος. Υπεργολάβος του Πανεπιστημίου της Κρήτης.

  sofia project

 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Ε&Α ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ

  PROJECT: MEPS, MICRO-SATELLITE ELECTRIC PROPULSION SUBSYSTEM

  casestudy rd3

  Η Πρίσμα Ηλεκτρονικά ΑΒΕΕ ως υπεργολάβος για SITAEL (Ιταλίας), έχει αναλάβει την επίβλεψη, την κατασκευή και την παράδοση των πρωτοτύπων της μονάδας χαμηλής ισχύος επεξεργαστικής ισχύς (PPU) της Hall Effect Thrusters (Hets) για μικροδορυφόροι LEO διάρκεια του έργου 33 μήνες.

  PROJECT: MENELAOS, MICRO SENSOR TECHNOLOGIES FOR NAVIGATION SPACE APPLICATIONS SI-CLUSTER

  menelaos

  Ελαχιστοποίηση όγκου ηλεκτρονικών κατασκευών σε εφαρμογές διαστήματος.
 • ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ

  CLEAN ROOM, CLASS 10.000, ISO 7

  factory room


  Η Πρίσμα Ηλεκτρονικά λειτουργεί ένα Clean Room κλάσης 10.000 ISO 7 στις εγκαταστάσεις στην Αλεξανδρούπολη.


  THERMAL VACUUM CHAMBER

  clean room


  Το 2017 τέθηκε σε λειτουργία ένα Thermal Vacuum Chamber.

Συνέχεια ανάγνωσης

Εθνικά Έργα

Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ

Bασικός στόχος της ενιαίας δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.

Η δράση αυτή έχει ως σκοπό την άμεση και αποτελεσματική διοχέτευση των διαθέσιμων πόρων για την προώθηση ερευνητικών δραστηριοτήτων και την εφαρμογή καινοτομιών στις επιχειρήσεις και ιδιαίτερα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω μίας σειράς παρεμβάσεων.

Στόχοι της δράσης:

 • Οικονομική ανάπτυξη βασισμένη στη γνώση και τη βιώσιμη εξειδίκευση
 • Ενσωμάτωση της νέας γνώσης και της καινοτομίας στα υπάρχοντα αλλά και σε νέα προϊόντα, υπηρεσίες, παραγωγικά συστήματα και αλυσίδες αξίας
 • Σύνδεση της ακαδημαϊκής έρευνας με τις ανάγκες της αγοράς και την οικονομία.
 • Sympnia

  Το έργο Sympnia είναι μία συμμετοχική ερευνητική δράση που στοχεύει στην παροχή στοχευμένων πληροφοριών υψηλής ανάλυσης σχετικά με τα τρέχοντα και προβλεπόμενα επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης.

  Οι υπηρεσίες του Sympnia υποστηρίζονται μέσα από μια ενιαία πλατφόρμα παρακολούθησης και πρόγνωσης της ποιότητας του αέρα με συνδυαστική χρήση δεδομένων από διάφορες πηγές.

  Ιστοσελίδα του Έργου

 • SafeSchools

  Το έργο SafeSchools θα αναπτύξει μια σειρά τεχνολογιών που σχετίζονται με την προστασία των σχολείων και των υποδομών ζωτικής σημασίας από σεισμούς και άλλους φυσικούς κινδύνους. Μεταξύ άλλων, λύσεις που σχετίζονται με την έγκαιρη προειδοποίηση και την προστασία των σχολικών μονάδων και άλλων κρίσιμων κτιρίων από σεισμό θα είναι διαθέσιμες στο τέλος του έργου.

  Ιστοσελίδα του Έργου

 • Esthisis

  Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη ενός χαμηλού κόστους και ενέργειας συστήματος ασύρματων αισθητήρων για την άμεση ανίχνευση διαρροών σε διατάξεις μεταλλικών σωληνώσεων μεταφοράς υγρών και αέριων προϊόντων πετρελαίου σε θορυβώδες βιομηχανικό περιβάλλον.

  Ιστοσελίδα του Έργου

 • TekTrain

  Το έργο TekTrain προτείνει μια νέα αρχιτεκτονική, βάσει της οποίας θα κατασκευαστεί ένα πλαίσιο λογισμικού και εξειδικευμένες έξυπνες συσκευές, προσφέροντας τα απαραίτητα εργαλεία και API για την εύκολη και γρήγορη διαδικασία του εκπαιδευτικού προγραμματισμού.

  Ιστοσελίδα του Έργου

ΣYN-LASER

Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη νέων διαδικασιών συναρμολόγησης και διασύνδεσης ηλεκτρονικών κυκλωμάτων με ψηφιακή τεχνολογία άμεσης εκτύπωσης με laser, με σκοπό την ενσωμάτωσή τους σε βιομηχανικές διεργασίες παραγωγής ηλεκτρονικών κυκλωμάτων. Συγκεκριμένα, η πρώτη εφαρμογή που θα στοχεύσουμε θα είναι η συναρμολόγηση ηλεκτρονικών εξαρτημάτων με διαστάσεις επαφών μικρότερες από την ελάχιστη διάσταση των 0.2 mm που μπορεί να επεξεργαστεί η τρέχουσα τεχνολογία επιφανειακής στήριξης (SMT). Η τεχνολογία που θα αναπτυχθεί στο προτεινόμενο έργο έχει διακριτική ικανότητα τα 10 μικρόμετρα, ψηφιακό χαρακτήρα και επιτρέπει ακρίβεια στον έλεγχο της ποσότητας της αγώγιμης κολλητικής πάστας στο επίπεδο των 10 nL. Δεύτερον, η τεχνολογία εκτύπωσης με laser θα εφαρμοστεί για την πρωτοποριακή κατασκευή ηλεκτρικών διασυνδέσεων ολοκληρωμένων κυκλωμάτων με ρυθμό 100 νήματα το δευτερόλεπτο και διακριτική ικανότητα 10 μικρομέτρων. Για τη δεύτερη εφαρμογή θα χρησιμοποιηθούν εκτυπώσιμα υλικά με νανοσωματίδια αργύρου και χαλκού που θα σχεδιάζονται, θα παρασκευάζονται και θα χαρακτηρίζονται από δύο εταίρους του έργου, ούτως ώστε οι ιδιότητές τους να είναι βέλτιστες για την επίτευξη συνδέσεων με μεταλλικά νήματα υψηλής αγωγιμότητας και μεγάλης μηχανικής αντοχής.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

 • μDoc.tS

  Ο στόχος του έργου είναι να αναπτύξει μία καινοτόμο και οικονομικά αποδοτική λύση για να βοηθήσει στην πλήρη μεταγραφή των ιστορικών χειρογράφων όχι μόνο ειδικούς μελετητές αλλά και αρχεία, βιβλιοθήκες, μουσεία κ.τ.λ.

  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

 • e-Vision

  Αντικείμενο του έργου είναι η αξιοποίηση των πρόσφατων σημαντικών αποτελεσμάτων στον τομέα της μηχανικής όρασης, ώστε τα συστήματα υποβοήθησης ανθρώπων με μειωμένη όραση να παρέχουν πια τη δυνατότητα αναγνώρισης αντικειμένων και προσώπων σε σημασιολογικό επίπεδο.

  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

 • Smart Insole

  Στόχος του έργου είναι ο σχεδιασμός και η κατασκευή ενός έξυπνου φορετού πέλματος με ενσωματωμένους αισθητήρες μέτρησης πίεσης πέλματος και άλλων μικρο-ηλεκτρονικών διατάξεων, η οποία θα βασίζεται σε μια ολοκληρωτικά διαφορετική αρχιτεκτονική σε σχέση με τις υφιστάμενες προσεγγίσεις, επιτυγχάνοντας βελτίωση τόσο της ευαισθησίας όσο και σημαντική μείωση της τιμής. Παράλληλα, το συνοδευτικό λογισμικό θα παρέχει εύχρηστα εργαλεία ανάλυσης και οπτικοποίησης των πολύπλοκων δεδομένων της βάδισης.

  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

 • ΡΑΝΤΑΡ

  Το έργο “ΡΑΝΤΑΡ” διεξάγει ΕΡΕΥΝΑ στο χώρο των παραμετροποιήσιμων «έξυπνων» μικροκυματικών πομποδεκτών νέας γενεάς συνδυάζοντας τη νανοτεχνολογία με μικρο/νανοηλεκτρονική και πρωτοπόρα 2D και 3D ετερογενή ολοκλήρωση, ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ προϊόντα με αυξημένη λειτουργικότητα που εκτείνονται πέραν της τεχνολογίας αιχμής και ΚΑΙΝΟΤOΜΕΙ στην αγορά των πομποδεκτών εκμεταλλευόμενο μία “unique business window opportunity” για εφαρμογές από μελλοντικά ασύρματα δίκτυα 5G μέχρι τα επερχόμενα επίγεια και ιπτάμενα ραντάρ.

  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

 • ΟΔΟΣ 2020

  Το έργο ΟΔΟΣ 2020, μέσω της συνεργασίας 3 Επιχειρήσεων και 3 Ερευνητικών Φορέων, στοχεύει στην εισαγωγή μιας καινοτόμου τεχνολογικής λύσης, που μέσω της χρήσης του Δικτύου των Πραγμάτων («Internet of Things» – IoT) και τεχνολογιών επικοινωνίας υποδομής – οχήματος, υλοποιεί συνεργατικές εφαρμογές στο πεδίο των Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών χωρίς ουσιαστικές και δαπανηρές παρεμβάσεις στο οδόστρωμα συνεισφέροντας σημαντικά στην αύξηση της οδικής ασφάλειας και της ασφαλούς συντήρησης της υποδομής.
  Η ολοκληρωμένη τεχνολογική λύση απευθύνεται σε όλους τους τύπους οχημάτων (επιβατικά, φορτηγά, μοτοσικλέτες, …) και απαιτεί ελάχιστο έως μηδενικό εξοπλισμό από μέρους των οχημάτων. Η προτεινόμενη λύση στηρίζεται στην ενσωμάτωση δικτύου μίκρο και νάνο αισθητήρων σε ειδικά στοιχεία υποδομής που τοποθετούνται επί του οδοστρώματος, οι οποίοι συλλέγουν πληροφορίες που παρουσιάζονται σε πραγματικό χρόνο στις τερματικές συσκευές (έξυπνα τηλέφωνα, ταμπλέτες ενσωματωμένες ή μη, κλπ.) των οδηγών με τη μορφή έξυπνων εφαρμογών κινητής τηλεφωνίας που δίνουν τις ανάλογες αναγγελίες/πληροφόρηση, προειδοποιήσεις και συστάσεις στους οδηγούς αλλά και στους χειριστές της υποδομής προάγοντας ταυτόχρονα την οδική ασφάλεια, την αποδοτικότητα των μεταφορών, αλλά και τον έγκαιρο εντοπισμό σφαλμάτων στην υποδομή.

  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

 • ΕνΑυΣυ

  Αντικείμενο της πρότασης είναι ο σχεδιασμός και η κατασκευή ενεργειακά αυτόνομου συστήματος καταγραφής και μετάδοσης δεδομένων δομικής απόκρισης κατασκευών, το οποίο θα περιλαμβάνει πιεζοηλεκτρικό αισθητήρα, ηλεκτρικό κύκλωμα αποθήκευσης ενέργειας, επαναφορτιζόμενη μπαταρία και υποσύστημα ασύρματης μετάδοσης δεδομένων.

  Η ενεργειακή αυτονομία του συστήματος αυτού το καθιστά ιδανικό προς εγκατάσταση σε κατασκευές που καταπονούνται υπό δυναμικά φορτία και είναι δυσπρόσιτες. Στην παρούσα πρόταση συμπράττουν δύο κορυφαία εργαστήρια της χώρας στο πεδίο της Μηχατρονικής και των Εφαρμογών Πιεζοηλεκτρικών Υλικών με υψηλής τεχνογνωσίας και εξειδίκευσης εταιρείες από το πεδίο της ανάπτυξης μικροηλεκτρονικών διατάξεων ασύρματης επικοινωνίας και διαχείρισης αιολικών πάρκων.

  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

 • ANASA

  Το αντικείμενο της παρούσας πρότασης αφορά την ανάπτυξη και κατασκευή ενός συστήματος με διπλό οπτικό αισθητήρα, χαμηλού κόστους με έμφαση στη δυνατότητα διάκρισης του τύπου του καυσίμου καθώς και στην ανίχνευση της περιεκτικότητας σε θείο και των σχετικών ενώσεων αυτού. Το προτεινόμενο σύστημα του διπλού οπτικού αισθητήρα αποτελείται από δύο υποσυστήματα και θα εφαρμοστεί σε παρακαμπτήριο αγωγό (by pass) του κυρίως αγωγού τροφοδοσίας στο σύστημα που θα εφαρμοστεί.

  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

 • ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ

  Το αντικείμενο του έργου αφορά την ανίχνευση επικείμενων ή βιαίως εμφανιζόμενων σφαλμάτων σε ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα κίνησης ή παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Η προστιθέμενη αξία έγκειται στην έγκαιρη πρόγνωση ή ανάδειξη σφαλμάτων σε κρίσιμα βιομηχανικά συστήματα με στόχο τη μείωση του κόστους συντήρησης και τη βελτιστοποίηση της λειτουργικής κατάστασης των συστημάτων αυτών.

  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

 • Pleione

  Η Κοινότητα Πλειάδων αποτελείται από όλα τα άτομα και τους οργανισμούς που συμβάλλουν στην επίτευξη της αποστολής των Clusters. Η κοινότητα του Cluster δεν σχηματίζεται μόνο από τους συνεισφέροντες στην τεχνολογία, αλλά και από εκείνους που συμβάλλουν στην οικοδόμηση του οικοσυστήματος και να το κάνουν βιώσιμο με την πάροδο του χρόνου.

  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

 • Co-Protect

  Ο «Συνεργατικός Σχηματισμός Διαλειτουργικών και Ολιστικών Συστημάτων Πολιτικής Προστασίας», στα αγγλικά “Cluster of Interoperable and holistic civil protection systems”, ακρωνύμιο “COPROTECT”, ως συντονισμένη προσπάθεια τεχνολογικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα, έχει σαν στόχο τη συσπείρωση και αναβάθμιση προϊόντων, συστημάτων και υπηρεσιών που αφορούν τη διαχείριση και αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, περιβαλλοντικών κρίσεων και εκτάκτων αναγκών πολιτικής προστασίας τον επιλέξιμο τομέα δραστηριότητας (θεματικό τομέα) Περιβάλλον & Βιώσιμη Ανάπτυξη - Κλιματική Αλλαγή.

  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

 • Digitsense

  Digitsense

  Αντικείμενο του Ερευνητικού Προγράμματος DIGITSENSE είναι η ανάπτυξη ενός καινοτόμου ευφυούς ψηφιακού διδύμου (digital-twin) ενεργειακών συστημάτων πλοίων το οποίο θα αποτελεί μία ολοκληρωμένη πλατφόρμα συλλογής, επεξεργασίας και οπτικοποίησης των μετρήσεων από τους διάφορους αισθητήρες που είναι εγκατεστημένοι στο πλοίο, ενώ παράλληλα οι μετρήσεις αυτές θα τροφοδοτούν μοντέλα προσομοίωσης (διαβαθμισμένων επιπέδων φυσικής εμβάθυνσης) των ενεργειακών συστημάτων του πλοίου.

  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

 • ConsentMe

  Το ConsentMe αποτελεί ερευνητικό έργο, με κωδικό Τ2ΕΔΚ-02902 και τίτλο “Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Συγκαταθέσεων (ConsentMe). Εντάσσεται στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Ερευνώ, Δημιουργώ, Καινοτομώ» και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» (ΕΠΑνΕΚ) 2014-2020

  Το 2016 η Ευρωπαϊκή Ένωση ψήφισε το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 679/2016, γνωστός και ως ΓΚΠΔ και τέθηκε σε ισχύ τον Μάιο 2018.

  Σκοπός του είναι να έχουν τη δυνατότητα τα φυσικά πρόσωπα να ελέγχουν την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους από φορείς-οργανισμούς-εταιρείες.

  Μια από τις βασικές αρχές του Κανονισμού είναι η Αρχή της Νομιμότητας της επεξεργασίας, δηλαδή η ικανοποίηση της ανάγκης απόδειξης εκ μέρους όσων επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα ως προς τη νόμιμη πράξη της επεξεργασίας. Αυτή μπορεί να στηριχθεί εκτός των άλλων (έννομο συμφέρον, σύναψη σύμβασης, έννομη υποχρέωση, εκτέλεση δημοσίου καθήκοντος) και στη συγκατάθεση εκ μέρους των φυσικών προσώπων.

  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

 • ICE

  Η Ανάπτυξη καινοτόμου συστήματος επαυξημένης πραγματικότητας με εφαρμογή στην ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς αποσκοπεί στην ανάπτυξη πρωτότυπου προϊόντος με την ονομασία Innovative Cultural Experience (ICE), το οποίο συνδυάζει τις ακόλουθες τεχνολογίες αιχμής:

  1. Διαφανείς Διαδραστικές Επιφάνειες (Transparent multi-touch Window)-επιφάνεια αφής, διαδραστική τεχνολογία, 2. Επαυξημένη Πραγματικότητα (Augmented Reality), μνημεία-εκθέματα, 3.Τρισδιάστατο Video εμβύθισης (3D immersive video), αφήγηση άυλης κληρονομιάς. Το προϊόν θα προσδίδει μια μοναδική εμπειρία ατομικής ή μαζικής ξενάγησης, αξιοποιώντας πληροφορίες βασισμένες στην υλική και άυλη πολιτιστική κληρονομιά, μέσα από εξειδικευμένα αφηγηματικά σενάρια (narrative scenarios).

  Το ICE θα αποτελεί εξελιγμένη υλοποίηση (beyond the state of the art) τoυ Transparent Window, στο οποίο κάθε έκθεμα που θα εισέρχεται εντός του, θα μπορεί να εμφανίζει στον χρήστη/επισκέπτη πληροφορίες Επαυξημένης Πραγματικότητας με την μορφή video (also visitor enabled) και ήχου (admin enabled). Επιπλέον, οι επισκέπτες θα μπορούν, αξιοποιώντας την ενσωματωμένη 3D Camera, να ανεβάζουν το δικό τους Video με απόψεις ή εντυπώσεις τους από το έκθεμα.

  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Συνέχεια ανάγνωσης

Πληροφορική

Πληροφορική

Η Πρίσμα Ηλεκτρονικά ΑΒΕΕ σε συνεργασία με το αναγνωρισμένο παγκοσμίως δίκτυο συνεργατών της, παρέχει υψηλής τεχνολογίας ολοκληρωμένα συστήματα πληροφορικής για τυποποιημένες ή και κατά παραγγελία λύσεις, συνοδευόμενες από υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υποστήριξης ανεξάρτητα από το μέγεθος και την πολυπλοκότητα της εταιρίας ή οργανισμού του πελάτη. Επιλέγοντας από ένα εύρος έτοιμων, turn-key ή ειδικών λύσεων, η Πρίσμα Ηλεκτρονικά ΑΒΕΕ αποτελεί την σωστή επιλογή.

Το πλήρες εύρος των υπηρεσιών ΙΤ περιλαμβάνει:

• Σχεδιασμό, παραγωγή και εγκατάσταση ολοκληρωμένων λύσεων
• Συναρμολόγηση – Εγκατάσταση Υλισμικού
• Υπηρεσίες διαδικτύου και λογισμικού και εφαρμογών
• Σχεδιασμό και υλοποίηση δικτύων (LAN, WAN, MAN)
• Σχεδιασμό και Εγκατάσταση οπτικών ινών, Ευρυζωνικών-Ασύρματων δικτύων (Wi-Fi, WiMax, Zig Bee)
• Τεχνική υποστήριξη για υπολογιστικά συστήματα τρίτων, εξοπλισμό επικοινωνίας, περιφερειακά και αυτοματισμό γραφείων

Λύσεις Υλισμικού και Λογισμικού:

• Εταιρικό λογισμικό (ERP, CRM,HRMS,MIS)
• portals ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ιντερνετικές εφαρμογές κλπ
• Συστήματα Ασφαλείας (CCTVs, κάμερες IP και εξοπλισμός παρακολούθησης)
• Περιφερειακά και Αυτοματισμός Γραφείου
• Εξ’ αποστάσεως παραγγελειοληψία
Οι πελάτες της Πρίσμα Ηλεκτρονικά ΑΒΕΕ δραστηριοποιούνται στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα όπως κρατικές υπηρεσίες, νοσοκομεία, αμυντική βιομηχανία, πανεπιστήμια, ή επιχειρήσεις κάθε βεληνεκούς.

Ενδεικτικά Έργα

GRID - Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ.

Η Πρίσμα Ηλεκτρονικά ως ο κύριος υπεργολάβος ανέλαβε την προμήθεια και εγκατάσταση υπολογιστικού συστήματος τεχνολογίας GRID στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Πιο συγκεκριμένα, η Πρίσμα Ηλεκτρονικά εγκατέστησε έναν υπερ-υπολογιστή που βρίσκεται σε απευθείας σύνδεση με το CERN και που επεξεργάζεται τις πληροφορίες του επιταχυντή στον οποίο η ύπαρξη του σωματιδίου Higgs επιβεβαιώθηκε πρόσφατα.

O κόμβος GRID με χωρητικότητα αποθήκευσης δεδομένων 442 TB παραδόθηκε με επιτυχία το Σεπτέμβριο του 2014 μετατρέποντας το ΤΕΙ της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στο πρώτο Ελληνικό Πανεπιστήμιο που εντάχθηκε στην νέα υπερταχεία μεταφορά δεδομένων.

Εκκλησιαστικό & Βυζαντινό Μουσείο Ι.Μ. Σάμου και Ικαρίας

Η εταιρεία Πρίσμα Ηλεκτρονικά ΑΒΕΕ ανέλαβε την προμήθεια εξοπλισμού και ανάπτυξη υπηρεσιών και ηλεκτρονικών εφαρμογών για το Εκκλησιαστικό Μουσείο της Ιεράς Μητροπόλεως Σάμου και Ικαρίας.
Η Πρίσμα Ηλεκτρονικά ΑΒΕΕ στα πλαίσια του έργου υλοποίησε με επιτυχία τα παρακάτω:
 • Σύστημα διαδραστικής-ακουστικής ξενάγησης (XENAGOS) με δυνατότητα πλοήγησης στους χώρους του μουσείου μέσω δυναμικών χαρτών με χρήση έξυπνων φορητών συσκευών. Το ηλεκτρονικό σύστημα ξενάγησης δίνει την δυνατότητα στους επισκέπτες να περιηγηθούν με την βοήθεια του και να αντλήσουν πληροφορίες για τα εκθέματα και τα ντοκουμέντα, που φιλοξενούνται στο Μουσείο.
 • Ολοκληρωμένο σύστημα τεκμηρίωσης, ψηφιοποίησης και διαχείρισης των μουσειακών συλλογών.
 • Ανάπτυξη CMS – σύστημα διαχείρισης περιεχομένου/γνώσης (XENAGOS).
 • Ανάπτυξη εφαρμογής καταλογογράφησης του υλικού, του ιστορικού αρχείου και της βιβλιοθήκης του μουσείου.
 • Διαδικτυακή δυναμική ιστοσελίδα παρουσίασης του Μουσείου.
 • Σύστημα εικονικής ξενάγησης με VR πανοράματα 360 μοιρών.
 • Διαδραστικές εφαρμογές οθονών αφής παρουσίασης σημαντικών εκθεμάτων και θεμάτων.

Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Καβάλας

Η εταιρεία Πρίσμα Ηλεκτρονικά ΑΒΕΕ ανέλαβε την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για το πολιτιστικό κέντρο του δήμου Καβάλας. Η Πρίσμα Ηλεκτρονικά ΑΒΕΕ στα πλαίσια του έργου υλοποίησε με επιτυχία τα παρακάτω:
 • Σύστημα διαδραστικής-ακουστικής ξενάγησης (XENAGOS) με δυνατότητα πλοήγησης στους χώρους του μουσείου μέσω δυναμικών χαρτών με χρήση έξυπνων φορητών συσκευών. Το ηλεκτρονικό σύστημα ξενάγησης δίνει την δυνατότητα στους επισκέπτες να περιηγηθούν με την βοήθεια του και να αντλήσουν πληροφορίες για τα εκθέματα και τα ντοκουμέντα, που φιλοξενούνται στο Μουσείο.
 • Ανάπτυξη CMS – σύστημα διαχείρισης περιεχομένου/γνώσης (XENAGOS).
 • Ολοκληρωμένο σύστημα τεκμηρίωσης, ψηφιοποίησης και διαχείρισης των μουσειακών συλλογών του Πολιτιστικού Κέντρου.
 • Σχεδίαση και υλοποίηση μια πλήρους δομημένης δικτύωσης δεδομένων του κτηρίου (κάθετη καλωδίωση οπτικών ινών και οριζόντια χαλκού).

Η εταιρία αποτελεί πιστοποιημένο συνεργάτη των:

Συνέχεια ανάγνωσης

Ηλεκτρονικά

Ηλεκτρονικά

Ο Τομέας Ηλεκτρονικών διαθέτει έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό, εκπαιδευμένο στα JSTD – 001 και IPC-WHMA-620 πρότυπα, το οποίο εστιάζει στην παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στο σχεδιασμό, παραγωγή και υποστήριξη παραγωγής ηλεκτρονικών.

Η γραμμή παραγωγής περιλαμβάνει σύγχρονα συστήματα συναρμολόγησης ηλεκτρονικών κατασκευών, με χαρακτηριστικά την υψηλή ακρίβεια και την ταχύτητα τοποθέτησης πολύπλοκων εξαρτημάτων.

Η διαδικασία συναρμολόγησης ηλεκτρονικών χαρακτηρίζεται από πολλαπλούς και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους σε όλα τα στάδια της παραγωγής.

Τομέας συναρμολόγησης ηλεκτρονικών:

 • Συναρμολόγηση Τυπωμένων Κυκλωμάτων με τεχνολογία:
    Επιφανειακής στήριξης (SMT) με ακρίβεια +/- 0.035mm ή/και
    Συμβατική (THT)
 • Τοποθέτηση SMD: 01005 έως QFP’s και BGA’s (max. 56 x 56 x 15mm)
 • Συναρμολόγηση με σεβασμό στους περιβαλλοντικούς κανόνες (RoHS)
 • Κατασκευή καλωδιώσεων
 • Ολοκληρωμένες λύσεις για ηλεκτρονικές συσκευές

Εξειδικευμένες υπηρεσίες:

• Coating
• Climatic test chamber
• Isolation & Continuity test
• Functional test

Υπηρεσίες Υποστήριξης

• Συμβουλευτική σε θέματα μαζικής παραγωγής
• Προμήθεια PCB

Ενδεικτικά Έργα

CERN

Η Πρίσμα Ηλεκτρονικά ΑΒΕΕ συμμετείχε στο πείραμα CMS του ερευνητικού κέντρου CERN για την παραγωγή 5500 υβριδίων για τον Ανιχνευτή Preshower. Το έργο αυτό απαιτούσε υψηλή ποιότητα και αξιόπιστη κατασκευή ηλεκτρονικών κυκλωμάτων τα οποία θα παραμείνουν για τουλάχιστον 15 χρόνια συνεχούς λειτουργίας σε ραδιενεργό περιβάλλον των 10 Mrad, με 4 Tesla μαγνητικού πεδίου και θερμοκρασία περιβάλλοντος από -10 έως -20 C υποθέτοντας μηδενική πιθανότητα για συντήρηση – επισκευή.

Η Πρίσμα Ηλεκτρονικά ΑΒΕΕ πέτυχε ένα ποσοστό ελαττωματικότητας μικρότερο του 0.02% δηλαδή σχεδόν 100% επιτυχία, το οποίο και οδήγησε την Εταιρεία να τιμηθεί με το Χρυσό Βραβείο Βιομηχανίας CMS για την άριστη συνεργασία της με το CERN.

Ιατρικές εφαρμογές

Η Πρίσμα Ηλεκτρονικά ΑΒΕΕ έχει αναλάβει την παραγωγή ηλεκτρονικών κυκλωμάτων επωφελεία κατασκευαστή ιατρικών συσκευών, οι οποίες χρησιμοποιούνται για τη χορήγηση ιατρικών φαρμάκων.

Η συναρμολόγηση των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων γίνεται με τεχνολογία επιφανειακής στήριξης (SMT) και περιλαμβάνει πλήθος αυστηρών ποιοτικών ελέγχων.

Η σχεδίαση από τον κατασκευαστή, η χρήση εξαρτημάτων υψηλής τεχνολογίας και η ποιοτική παραγωγή από την Πρίσμα Ηλεκτρονικά, έχουν καθιερώσει το προϊόν στην παγκόσμια αγορά.

Αμυντικές εφαρμογές

Η Πρίσμα Ηλεκτρονικά ΑΒΕΕ έχει συμμετάσχει στην Κατασκευή των Ηλεκτρονικών Συσκευών (TECAB), οι οποίες χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της καλωδίωσης του άρματος Leopard2, στο πλαίσιο του Έργου Συμπαραγωγής στην Ελλάδα του άρματος KMW.

Οι Συσκευές TECAB παρήχθησαν με διαδικασίες κατασκευής υλικού στρατιωτικών προδιαγραφών και παραδόθηκαν επιτυχώς στον Ανάδοχο Aerotech Telub (SAAB), SWE έπειτα από αυστηρούς ελέγχους καλής λειτουργία και από περίπλοκες δοκιμασίες λειτουργικότητας και αντοχής.

Συνεργασίες:

Συνέχεια ανάγνωσης

Καριέρα

Θέσεις Εργασίας

Η Πρίσμα Ηλεκτρονικά ως μέλος της Hellenic Marine Equipment Manufacturers & Exporters, με την ανεκτίμητη υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, με στόχο όχι μόνο να ενδυναμώσει τον χώρο της ναυτιλίας, αλλά και να συμβάλει στη μείωση της ανεργίας στην Ελλάδα, είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την πρόσληψη νέων εργαζομένων.

ERP CONSULTANT

Η Πρίσμα Ηλεκτρονικά ΑΒΕΕ αποτελεί μια συνεχώς αναπτυσσόμενη εταιρία στο χώρο της πληροφορικής και της τεχνολογίας. Στο πλαίσιο ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της και της συνεχούς πρωτοπορίας στην εφαρμογή νέων τεχνολογιών επιθυμεί να προσλάβει ERP Consultant για την υλοποίηση και υποστήριξη έργων μηχανογράφησης.

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο Ανώτατης / Ανώτερης σχολής Πληροφορικής, Θετικής ή Οικονομικής κατεύθυνσης.
 • Επιθυμητή Εμπειρία σε συστήματα ΕRP Πληροφοριακών Συστημάτων.
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας τόσο σε προφορικό όσο και σε γραπτό λόγο.
 • Ευχέρεια στην επικοινωνία, ευελιξία, προσαρμοστικότητα, πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας, κριτική σκέψη.
 • Υψηλό αίσθημα ευθύνης.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες υποψηφίους.
 • Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου.

Προαιρετικά Προσόντα:

 • Εμπειρία στα προγράμματα ΚΕΦΑΛΑΙΟ, Atlantis θα θεωρηθεί ως επιπλέον προσόν.
 • Εμπειρία σε Εμπορικά Πακέτα της Softone θα θεωρηθεί ως επιπλέον προσόν.
 • Προϋπηρεσία εργασίας σε Λογιστικό Γραφείο / Οικονομικό Τμήμα Επιχείρησης.
 • Administration, Querying, Scripting σε Microsoft SQL Server.

Στείλτε το βιογραφικό σας στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και αναφέρετε στο θέμα του email τον σχετικό κωδικός θέσης, ο οποίος είναι SC001

Συνέχεια ανάγνωσης

Περισσότερα Άρθρα...


JOIN OUR MAILING LIST

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Πρίσμα Ηλεκτρονικά ΑΒΕΕ
Λ. Δημοκρατίας 87 Τ.Κ. 68132,
Αλεξανδρούπολη, Έβρος 
Τηλέφωνο: +30 255 10 35 013
Fax: +30 255 10 34 916